Zarząd WZHT

Kadencja 2021 - 2025

Prezes: Ewa Wybieralska
Wiceprezesi:
Robert Grzeszczak   - (wiceprezes d.s. sportowych)
Wojciech Głogowski - (wiceprezes d.s. sędziowskich)

Skarbnik: Waldemar Serowski

Członkowie Zarządu:

  • Waldemar Dzierla 
  • Agnieszka Tyranowska