Zgrupowanie szkoleniowe Kadr Wojewódzkich kobiet

Read so far

Zgrupowanie szkoleniowe Kadr Wojewódzkich kobiet

Gąsawa, 10.07.-17.07.2022

Juniorka młodsza: 15 zawodniczek + 2 trenerów : Oriana Bratkowska, Monika Kapuścińska

juniorka: 6 zawodniczek + trener Paweł Bratkowski