XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich Lubuskie 2019

Read so far

XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich Lubuskie 2019

Posted in:

Uprzejmie informujemy, że organizator XXV OOM w sportach letnich Lubuskie 2019 zaproponował Wielkopolskiemu Związkowi Hokeja na Trawie zorganizowanie turniejów finałowych w hokeju na trawie chłopców i dziewcząt. WZHT propzycję przyjął. Oba turnieje zostaną rozegrane w Poznaniu. Trwają rozmowy w sprawie zakwaterowania.
Terminy zaproponowane przez Wydział Wyszkolenia PZHT :
chłopcy       - 15.07.- 21.07.2019
dziewczęta - 16.07.- 21.07.2019