Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Hokeja na Trawie

Read so far

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Hokeja na Trawie

Poznań, 01.12.2021

W dniu wczorajszym, 01.12.2021 roku w siedzibie Związku przy ul.Starołęckiej 36 w Poznaniu odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów WZHT. 
Celem tego Zebrania było:
1. ocena działalności Zarządu WZHT w kadencji 2017-2021
2. wybór członków Zarządu kadencji 2021-2025
3. wybór członków Komsiji Rewizyjnej kadencji 2021-2025
Obecni na Zebraniu delegaci dobrze ocenili starania członków Zarządu i po zatwierdzeniu sprawozdania udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi akceptując jednogłośnie wniosek Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.

Bardzo serdecznie dziękujemy za docenienie naszych starań!

 

Kolejnym zadaniem tego Zebrania był wybór członków Zarządu nowej kadencji. Wybrano 6 członków Zarządu, którzy podzieli między siebie funkcje. I tak:
*Prezesem Związku na trzecią kadencję została wybrana Ewa Wybieralska
*Wiceprezesem d.s. sportowych - Robert Grzeszczak
*Wiceprezesem d.s. sędziowskich - Wojciech Głogowski
*skarbnikiem - Waldemar Serowski
*Waldemar Dzierla - członek
*Agnieszka Tyranowska - członek

Komisja Rewizyjna została wybrana w następującym składzie:
*Sandra Bogalska - przewodnicząca
*Waldemar Jankowski - zastępca przewodniczącej
*Jerzy Wybieralski - czlonek

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i dokonanie wyboru!