Konsultacje szkoleniowe Kadr Wojewódzkich 20-22.05.br.

Read so far

Konsultacje szkoleniowe Kadr Wojewódzkich 20-22.05.br.

Konsultacje szkoleniowe w hokeju na trawie mężczyzn - Poznań, 20-22.05.2022

Kadra Wojewódzka juniorów 13 zawodników + trener Jerzy Wybieralski
Kadra Wojewódzka juniorów młodszych - 35 zawodników + 6 trenerów: Stefan Macioł, Maciej Jankowiak,Dariusz Małecki

Konsultacja Kadry Wojewódzkiej młodzików - Poznań, 21-22.05.br.
40 zawodników + 6 trenerów: Stefan Macioł, Maciej Jankowiak, Jakub Stranz, Piotr Poszwa, Dariusz Małecki,Maciej Jankowiak

Konsultacje szkoleniowe w hokeju na trawie kobiet - Gąsawa, 20-22.05.2022
Kadra Wojewódzka juniorek - 8 zawodniczek + trener Paweł Bratkowski
Kadra Wojewódzka juniorek młodszych - 19 zawodniczek + 2 trenerów: Oriana Bratkowska, Monika Kapuścińska