Konsultacje szkoleniowe Kadr Wojewódzkich

Read so far

Konsultacje szkoleniowe Kadr Wojewódzkich

Poznań, 03-05.06.2022
Kadra Wojewódzka juniorów - 13 zawodników + trener Maciej Jankowiak

Poznań, 04.-05.06.2022
Kadra Wojewódzka młodzików - 40 zawodników + 5 trenerów: Jerzy Wybieralski, Dariusz Małecki, Łukasz Borecki, Zbigniew Juszczak, Maciej Jankowiak