Konsultacje szkoleniowe Kadr Wojewódzkich mężczyzn, Poznań 22-24.03.24

Read so far

Konsultacje szkoleniowe Kadr Wojewódzkich mężczyzn, Poznań 22-24.03.24

Kadra Wojewódzka juniorów 15 zawodników + 2 trenerów: Jacek Adrian i Robert Grzeszczak
Kadra Wojewódzka juniorów młodszych 34 zawodników + 2 trenerów: Dariusz Małecki i Robert Grzeszczak