Konsultacje szkoleniowe Kadr Wojewódzkich mężczyzn ,Poznań 15-17.03.2024

Read so far

Konsultacje szkoleniowe Kadr Wojewódzkich mężczyzn ,Poznań 15-17.03.2024

Kadra Wojewódzka juniorów - 15 zawodników + 2 trenerów: Jacek Adrian i Robert Grzeszczak
Kadra Wojewódzka juniorów młodszych - 34 zawodników + 3 trenerów: Łukasz Kosmaczewski, Maciej Jankowiak i Robert Grzeszczak