Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZHT - Poznań, 07.11.2019

Read so far

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZHT - Poznań, 07.11.2019

W dniu 07 listopada br. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZHT z działalności Zarządu za rok 2018.
Zanim to jednak nastąpiło, wcześniej dokonano zebrania czlonków WZHT, które zostało przeprowadzone w celu wyłonienia delegatów WZHT na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT, zaplanowane na dzień 14.12.2019r. Zebranie sprawnie wybrało 15 delegatów, zgodnie z wytycznymi PZHT.  Zebraniu przysłuchiwali się, a potem zabierali głosy Jacek Sobolewski - Prezes PZHT oraz Piotr Wilkoński -Sekretarz Generalny PZHT. Ich obecnośc służyła głównie udzielenia  informacji  na temat  funkcjonowania PZHT, i otrzymania wskazówek od klubów, co należałoby poprawić w działalności Związku. Po blisko dwugodzinnej dyskusji, i wysłuchaniu uwag, goście opuścili salę posiedzeń. I dopiero wówczas rozpoczęło się planowane Walne.
W przerwie mogliśmy naszym członkom zaprezentować siedzibę Wielkopolskiego Związku Hokeja na Trawie, ktory mieści się na II piętrze Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu. 
Otwarcia Walnego Zebrania dokonała  Prezes WZHT, która zaproponowała na Przewodniczącego obrad Pawła Młodego. Jednogłośnie wybrany Przewodniczący zapropnował sklady komisji Mandatowo-Skrtutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Kandydaci do tych komisji wyrazili zgodę na pełnienie funkcji i mogliśmy przejśc do głównej części obrad - tj. sprawozdania z działalności Zarządu. Prezes Ewa Wybieralska wypowiedziała się na temat tego co zostało zrobione w roku 2018, o funkcjonujących stałych rozgrywkach na trawie i w hali od dzieci do juniora mlodszego. W kategorii dzieci od 3 lat pałeczkę  przejął Swarek Swarzędz, ktory doprowadził do tego, że Grand Prix w srodowisku hokejowym jest bardzo cenioną kategorią rozgrywkową.
Bardzo dobrze radzą sobie mlodzicy, wygrywający Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, a dalej za tym idzie wygrana juniorów mlodszych UKH Start 1954 Gniezno w XXIV OOM.
Województwo wielkopolskie wygrało rywalizację w hokeju na trawie mężczyzn.
Gorzej narazie z wynikami dziewcząt, narazie dominuje Swarek, który w ubiegłym roku zadebiutowałw Olimpiadzie i zajął V miejsce, zabierając punkty najlepszym.

Z zarządzania majątkiem Związku , raczej wszyscy wydawali się zadowoleni. Sytuacja WZHT jest dobra, co stwierdziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Agnieszka Tyranowska, stawiając wniosek o zatwierdzenie przedstawionego Sprawozdania.

Delegaci , jednogłośnie zaakceptowali wniosek Przewodniczącej.

BARDZO SERDECZNIE DZIEKUJEMY ZA OKAZANE NAM ZAUFANIE!