Konsultacje szkoleniowe Kadr Wojewódzkich 22-24.04.2022

Read so far

Konsultacje szkoleniowe Kadr Wojewódzkich 22-24.04.2022

Kadry Wojewódzkie kobiet

Poznań 22-24.04.2022
juniorek - 6 zawodniczek + trener Paweł Bratkowski
juniorek młodszych - 20 zawodniczek + 2 trenerki: Oriana Bratkowska, Monika Kapuścińska

Kadra Wojewódzka młodzików mężczyzn

Poznań, 23-24.04.2022
40 zawodników + 6 trenerów: Robert Grzeszczak, Jerzy Wybieralski, Dariusz Małecki, Mateusz Nowakowski, Łukasz Borecki, Piotr Poszwa