Listopad 2018

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZHT Poznań, 22.11.2018r.

W dniu 22 listopada br. w siedzibie WKS Grunwald Poznań odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZHT. Obecnych było 9 delegatów na 11 przewidzianych Statutem WZHT. Głównym celem Zebrania było przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu WZHT za rok 2017. Sprawozdanie to na wniosek Komisji Rewizyjnej WZHT zostało jednogłośnie zakceptowane przez delegatów. 
W imieniu Zarządu WZHT bardzo dziękujemy za kolejny rok zaufania!